Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu: Kashiwa no Gotouji Yuru Anime

Related episode

    Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu: Kashiwa no Gotouji Yuru Anime

    Category: Comedy , Fantasy
    Anime info:
    Original videos featuring the cast of Chou Futsuu Toshi Kashiwa Densetsu that showcase local businesses in Kashiwa.

    ADVERTISEMENTS