Durarara!!x2 Ketsu: Dufufufu!!

Related episode

    Durarara!!x2 Ketsu: Dufufufu!!

    Category: Supernatural , Mystery , Action
    Anime info:
    A fake Shizuo from Numabukuro is causing chaos in Ikebukuro.

    ADVERTISEMENTS