Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure

Related episode

    Mahou Shoujo-tai Arusu the Adventure

    Category: Adventure , Action , Fantasy
    Anime info:
    \"Tweeny Witches\" The Adventure created by Studio 4C in collaboration with \"Garo\" creator Keita Amemiya. Includes the Alice chapters \"Sakana ni Natta Maho Shojotai\" and \"Fuin Sareta Kokoro,\" Sheila chapters \"Yosei Hakusho\" and \"Kori no Majo to Hien no Taki,\" and Eva chapters \"Dragon House no Himitsu\" and \"Shippu Doto no Maho Shojotai\" on three DVDs.

    ADVERTISEMENTS