Ro-Kyu-Bu!: Tomoka no Ichigo Sundae

Related episode

    Ro-Kyu-Bu!: Tomoka no Ichigo Sundae

    Category: Comedy , School , Sports
    Anime info:
    Ro-Kyu-Bu! OVA bundled with the PlayStation Portable game \"Ro-Kyu-Bu!: Himitsu no Otoshimono.\"

    ADVERTISEMENTS