Shoujo Shuumatsu Jugyou

Related episode

Shoujo Shuumatsu Jugyou

Category: Comedy , Parody School
Anime info:
Super deformed parody shorts of Shoujo Shuumatsu Ryokou streamed on Kadokawa's official YouTube channel. They follow Chito and Yuuri in a classroom setting exploring what "school" might have been for people when civilization was still around....
More

ADVERTISEMENTS