Shoujo Shuumatsu Jugyou

Related episode

    Shoujo Shuumatsu Jugyou

    Category: Comedy , School , Parody
    Anime info:
    Super deformed parody shorts of Shoujo Shuumatsu Ryokou streamed on Kadokawa\'s official YouTube channel. They follow Chito and Yuuri in a classroom setting exploring what \"school\" might have been for people when civilization was still around.

    ADVERTISEMENTS